Brexit. Polska gospodarka odczuje mocno jego skutki

Brexit. Polska gospodarka odczuje mocno jego skutki

brexit konsekwencje

Sędziowie brytyjscy mogli powiedzieć, że to nie ma znaczenia, parlament może przecież uczynić wszystko, na co ma ochotę. Jednak nasz sąd najwyższy stwierdził, że tak nie jest (parlament nie może uchwalać prawa sprzecznego z prawem Unii Europejskiej), co w rezultacie doprowadziło do uchylenia części wspomnianej ustawy. Podważenie zasady suwerenności parlamentu jest więc drugim, równie radykalnym efektem wpływu Europy na nasz system rządów.

Rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług po brexicie „twardym” ulegną istotnym zmianom. Przede wszystkim obrót towarami pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE-27 będzie stanowił inny przedmiot opodatkowania. Obecnie przedsiębiorcy w ramach UE rozliczają VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Od momentu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, państwa członkowskie mogą nie uznawać takich certyfikatów. W konsekwencji może to doprowadzić do sytuacji wykluczenia z rynku zamówień publicznych w państwach UE podmiotów, które nie posiadają tego typu dokumentów wydanych w krajach wspólnotowych[20]. Pewnym utrudnieniem, przede wszystkim dla brytyjskich podmiotów, będzie wymóg korzystania z Jednostki Notyfikowanej ulokowanej na terytorium UE, gdy procedura oceny zgodności będzie wymagała jej udziału. W takim wypadku, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo zarejestrowane w Londynie po okresie przejściowym lub po 31 października przy „twardym” brexicie będzie chciało wprowadzić na rynek hiszpański np.

Ale jeśli Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia, konieczne będą umowy dwustronne, by zapewnić studia na dotychczasowych warunkach osobom spoza Wielkiej Brytanii. Cła zostaną nałożone na importowane samochody, ale producenci samochodów sprowadzający z UE części nie musieliby płacić dodatkowych taryf. Tymczasowe taryfy nie będą miały zastosowania do towarów przewożonych z Republiki Irlandii do Irlandii Północnej. To jest jednak sprawa bardzo trudna do trwałego rozwiązania, gdyż przez Irlandię Północną (część Zjednoczonego Królestwa) mogą być sprowadzane towary podlegające taryfom.

Należności celne będą naliczane tak, jak dla państwa trzeciego. Dodatkowo, importerzy staną przed koniecznością uzyskania pozwolenia celnego w przypadku niektórych grup towarów[8]. Jeżeli jednak zacznie obowiązywać umowa o wystąpieniu, to jej przepisy dążą do tego, aby „(…) brexit nie wpłynął na ważność kwalifikacji obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy w chwili wygaśnięcia okresu przejściowego mieszkają brexit konsekwencje legalnie w państwie przyjmującym, a już uprzednio uzyskali uznanie swoich kwalifikacji w tym państwie na mocy określonych uregulowań UE, oraz na ich prawo do wykonywania zawodu w tym państwie”[6]. Wskutek „twardego” brexitu mogą występować problemy z wzajemnym uznawaniem kwalifikacji zawodowych. Uprawnienia do wykonywania zawodu wydane w jednym z 27 państw członkowskich mogą nie być respektowane przez władze brytyjskie.

W oparciu o brytyjskie wytyczne, polskie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało poradnik dla przedsiębiorców oraz instrukcję „krok po kroku” dotyczącą eksportu w obliczu Brexitu. Z pewnością warto jak najszybciej zapoznać się z ich treścią, aby uniknąć problemów i opóźnień niezależnie od scenariusza, który przyniosą negocjacje.

A poważnie, to jak mawia jeden mądry dziadziuś, jest to wróżenie z fusów. Strony dostępne w domenie www.gov.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.

ani co do jej ewentualnego kształtu, trwają przygotowania tak, aby instytucje UE, państwa członkowskie i podmioty prywatne były gotowe do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. W każdym przypadku, nawet jeśli osiągnięte zostanie porozumienie, po swoim z wystąpieniu z UE Wielka Brytania nie będzie już państwem członkowskim i w związku z tym nie będzie już miała tych samych praw, co członkowie UE. Przygotowanie się do zmiany statusu Wielkiej Brytanii na status „państwa trzeciego” ma zatem kapitalne znaczenie nawet w przypadku osiągnięcia porozumienia między UE a Wielką Brytanią.

Inaczej było po 1945 roku – przez prawie 75 lat po wojnie jego zachodnia część zaznawała politycznej stabilności i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Stało się tak dzięki docenieniu znaczenia bezpieczeństwa zbiorowego i współzależności na kontynencie, który wcześniej niezwykle ucierpiał z powodu ich braku. Toteż warto mieć w pamięci słowa Edwarda Heatha, premiera, który wprowadził Wielką Brytanię do Wspólnoty Europejskiej, wypowiedziane w Izbie Gmin w 1975 roku, gdy mówił o intencji towarzyszącej powstaniu Wspólnoty. A nie była to intencja federalna, lecz polityczna.

  • uprawnionych, spośród których 51,89 proc.
  • Zanim jednak podejmie jakiekolwiek działania mające na celu zbliżenie stanowisk obu stron, powinna się zastanowić, czy będzie ono w stanie zrekompensować koszt alternatywny, który Polska już poniosła, wstawiając się za Brytyjczykami.
  • Powodem tego jest powszechna znajomość języka angielskiego wśród polskich sprzedawców, dobrze rozwinięta oferta usług logistycznych na teren Wielkiej Brytanii oraz popularność i duża skala Amazona oraz eBay’a, które są zazwyczaj głównymi platformami sprzedaży.
  • Nie można wymagać, w ramach zintegrowanej polityki obronnej, by jakieś państwo poszło na wojnę wbrew życzeniom swojego parlamentu.

Dyrektor Muzeum Narodowego zostanie zwolniony? Ministerstwo Kultury zbiera opinie

Według statystyk British Hospitality Association (BHA) – w brytyjskiej branży https://maxitrade.com/pl/ hotelarskiej pracuje 700 tys. obywateli Unii Europejskiej, czyli 15 proc.

Szczególnie problematyczną kwestią pozostają prawa obywateli europejskich na Wyspach – w tym prawa prawie miliona mieszkających tam Polaków. Twardy brexit oznacza, że nie będą oni chronieni zapisami żadnej wspólnie uzgodnionej umowy.

Najprawdopodobniej po tym czasie (tj. po 31 grudnia 2020) kontrole graniczne będą prowadzone. Biorąc jednak pod uwagę zapowiedzi strony brytyjskiej i deklarowaną przez nią chęć ustanowienia warunków jak najbardziej zbliżonych do wolnego handlu, a także funkcjonującą od dawna swobodę przepływu towarów w UE, można oczekiwać, że ostateczny traktat normujący stosunki dwustronne będzie stwarzał https://maxitrade.com/pl/brexit-konsekwencje/ dla przedsiębiorców bardzo przystępne ramy prawne działalności handlowej. Niepewna jest sytuacja pracowników w Wielkiej Brytanii w przypadku wyjścia bez umowy. W materiałach opublikowanych przez Komisję Europejską, organ ten wezwał wszystkie państwa członkowskie, aby w razie twardego brexitu respektowały dotychczasowe prawa obywateli brytyjskich już przebywających na ich terytorium.

Brytyjczycy udają twardzieli, ale nawet najtwardsi zwolennicy Brexitu wiedzą, że wiele rzeczy może nie pójść po ich myśli. „Są dni, gdy tuż po przebudzeniu myślę sobie, że wszystko nam się uda. Ale są też takie, gdy dochodzę do wniosku, że moja rola sprowadza się do przygotowywania jednej wielkiej katastrofy” – zwierzył się niedawno jeden z brytyjskich negocjatorów.

Przewidywania ekonomistów stawiają Polskę na siódmym miejscu wśród państw członkowskich UE – za Czechami a przed Niemcami. Zdecydowanie najbardziej poszkodowana brexitem będzie Malta, za nią plasuje się Irlandia, a kolejne miejsca zajmują Słowacja, Belgia i Holandia. Z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE najlepiej – poza Grecją – poradziłyby sobie Finlandia, Estonia i Łotwa. Polska będzie jednym z państw UE najbardziej dotkniętych ewentualnym wyjściem Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty – uprzedza Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Według ekspertów, w nowej sytuacji geopolitycznej najmniejsze straty mogą ponieść eksporterzy wyrobów mięsnych – konkurencyjnych cenowo i jakościowo w skali całej Europy.

Natomiast brexit na podstawie umowy utrzymywałby Wielką Brytanię w unijnym systemie handlu emisjami do końca obecnego okresu rozliczeniowego. W Polsce Brexit postrzegany jest głównie przez pryzmat społeczny. Pracę straci przynajmniej połowa Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Rzadziej mówi się o potencjalnych stratach dla polskiej gospodarki, choć te są jak najbardziej realne.

brexit konsekwencje